JÁTÉK

💝 APÁKNAPI NYEREMÉNYJ Á T É K 💝

Drága Monello Mamik,

miután közeleg APÁK NAPJA, ezért J Á T É K-ot indítunk.

JÁTÉK APÁK NAPJA Monello baby&more

Annyira nagyon örültünk a tavalyi fotóitoknak, hogy nagyon boldogok lennénk, ha idén is küldenétek nekünk Monellos apás fotókat „ÉN ÉS AZ APUKÁM” kategóriában, de miután nem szeretnénk azokat a Mamikat sem kizárni a játékból, akiknek nem szeret szerepelni életük párja, ezért a JÁTÉKot két részre bontjuk:

* SOK SZERETETTEL *Apák napjára készítettük nektek ezt a kisfilmet Lányok, sok szeretettel. A fotókért pedig hálás köszönet: @Zsom Niki Szilvia Tetézi Szalmási-Németh Anita @Kumich Nóra Eszter Tamás Ildikó Ongai – Bogdán @Anita Nyilasovits Virág Ildi és miután olyan sok jó fotót kaptunk, ezért a folytatása következik hamarosan 😘

Közzétette: Monello baby&more – 2017. június 21.

Mit kell tennem, hogy részt vehessek a nyereményjáték-ban?

1.Csak válaszd ki, a webshopunkról, hogy melyik termékünket szeretnéd megnyerni, írd meg kommentben a Facebook oldalunk kapcsolódó postjához, hogy mit és miért TAGGELD hozzá azt a barátnődet akit szintén érdekelhet a JÁTÉKunk és nyerd meg!

2.Tedd meg ugyanezt csak 2db termékünket válaszd ki csatolj hozzá egy Monellos apás képet is (olyan fotót amin rajta van apa és baba valamilyen Monello baby&more termékkel együtt.) így 1+1 azaz 2db Monello terméket nyerhetsz meg, amit választasz.

A játék végén 2 nyertest sorsolunk, mind két kategóriában egyet-egyet.

Hálásan köszönjük az oldal kedvelését és a nyereményjáték megosztását

Az oldalunk lájkolásáért és a játék MEGOSZTÁSÁÉRT a kedvenc anyukás csoportjaitokban, az oldalatokon pedig nagyon hálásak leszünk! 👼🙏 De ezek NEM feltételei  a játékban való részvételnek.

Egy játékos nem csak egy válasszal vehet részt! Többszöri kommentálás megengedett.

👉A J Á T É K mostantól indul és 2018.06.17-én egész nap tart. Éjfélkor zárul. Sorsolás és eredményhirdetés 18-án hétfőn.
Hajrá csajok!

Boooldogságos Apák napját kívánunk, minden szuper Monello Apukának.

* SOK SZERETETTEL 2 *Itten a folytatása az Apák napi kisfilmünknek 😍Idén ígérjük utoljára kívánunk Booooldogságos Apák napját! 😂A fotókért hálás köszönet Orsolya Keresztes-Takács Debreceni Diána Adél Kanyó Szatmári Szilvi Andrea Glasz-Engi Judit Kzr Ágnes Beer 😘

Közzétette: Monello baby&more – 2017. június 22.

A videokat 2017. júniusában készítettük a Monello Mamik hozzájárulásával.

 

Monello baby and more

APÁK napi nyereményjáték

ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.      A nyereményjáték szervezője

„Apáknapi nyereményjáték” elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Voit Eszter E.V. (székhely: 1054, Budapest, Zoltán utca 10..; adószáma: 68218829-1-41) (továbbiakban: ”Szervező”).

2.     A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, a 2.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt a https://www.facebook.com/monellobabyandmore/  domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található „nyereményjáték” Facebook tartalomban feltett kérdésre tartalom alatti kommentben válaszol (a továbbiakban: ”Pályázat”), és ezzel egyúttal elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

2.2 Azok a Pályázatok, melyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.3 A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játékos a Játék időtartama alatt egy Pályázatot jogosult beküldeni. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

2.4 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6 A Játékból ki vannak zárva a Voit Eszter E.V., valamint a Popart Reklámügynökség Kft. alkalmazottai és ezen személyek Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom szerinti közeli hozzátartozói, akik a következő személyek: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 

3.     A játék leírása

A Játékos a 2.1. pontban leírtak szerinti elérését követően az oldal üzenő falára jut. A Játék során a Szervező egy új tartalmat tesz közzé üzenő falán, amely alá a Játékos kommentként szöveges tartalmat írhat és megoszthat másokkal. A Nyertesek a tartalom alatti kommentben a tartalomban feltett kérdésre válaszoló Játékosok közül kerülnek (továbbiakban: „Nyertes/Nyertesek) kisorsolásra.

A játék időtartama 

A Játék 2018. június 15. napján 19:00 óra 00 perctől 2018. június 17. napján 0 óra 00 percig, azaz éjfélig tart. A Játék kezdete előtt és befejezését követően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

 

4.     A játék menete, nyeremények, sorsolás

4.1 Azon Játékosok között, akik a tartalom alatti kommentben válaszolnak a tartalomban feltett kérdésre, a Szervező a Játékot követően, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével www.random.org  kisorsol a helyesen válaszoló Játékosok között, azaz komentelőnként összesen 2 (egy) darab nyertest, aki megnyeri az általa választott Monello baby and more terméket (nyeremény).

Több komment írása a tartalom alá növeli Játékos esélyeit, egy Játékos nem csak egyszer vesz részt a sorsoláson. Több komment írása megengedett.

4.2. Az 5.1 pontban írt Nyeremény sorsolásának időpontja: 2018. június 18. hétfő 16:00 óra A sorsolás helyszíne a Lebonyolító ÁTVÉTELI PONTJA (1026, Budapest Riadó utca 7.) A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A sorsolás nem nyilvános.

4.3 A Szervező a 5.2 pontban részletezett sorsoláson összesen 3 darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval, vagy a Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül.

5.          Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

 

5.1      A nyereményjáték során a nyertes azt a Monello baby&more terméket/termékeket nyeri meg, amit a www.monello.hu webshopról választott magának és a játék kommentjében megírt.

A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Profilja nem valós, hiányos vagy téves, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

5.2 A Lebonyolító a sorsolás időpontját követő 3 (három) munkanapon belül a Honlapon posztban meghirdeti a nyertes Játékos(ok) nevét. A nyerteseknek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül kötelesek a Lebonyolító részére elküldeni adatait. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A Nyereményt Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttatja el a Nyerteshez, az előtte Nyertessel egyeztetett postázási címre. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból elvárható határidőben át nem vett Nyereményről a sorrendben következő tartaléknyertest értesítse.

5.3 A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Profilja nem valós, hiányos vagy téves, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

 

6.            Adatvédelem, vegyes rendelkezések

6.1     A Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Profilján megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából harmadik személy végzi.

6.2        A Játékosok Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

– nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza Facebook oldalán;

6.3     A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A szolgáltatott adatok kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra.

 

7.            Felelősség

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi a https://monello.hu/blog/nyeremenyjatek/  weboldalán.

Budapest, 2018. Június 15.

Voit Eszter E.V.

Szervező